Bán đảo

Một học sinh đang đọc bản đồ thế giới, thấy có ghi chỗ thì bán đảo, chỗ thì quần đảo, liền thắc mắc với cậu bạn:

- Cậu có biết tại sao chỗ này gọi là bán đảo không?

- Ô hay, thế cô giáo dạy lâu nay mà cậu không biết à? Bán đảo là đảo người ta bán cho nước khác, thí dụ như nước ta trước kia bán cho thực dân Pháp nên gọi là bán đảo Đông Dương...
Thầy: Học nãy giờ, các em có cảm thấy đói bụng không?

Cả lớp: Có ạ, đói quá thầy ơi!

Thầy: Thầy cho phép các em nghĩ đến món ăn thích nhất. Một phút thôi đấy nhé!

Cả lớp: !?!