Thiếu dấu

Trong kịch bản một vở kịch ghi: "cảnh ba - ánh sáng - mờ tối"

Một nữ diễn viên trẻ vì lên trễ, nên tự ngồi đánh máy sao lại chỗ vai mình đóng để về học.

Mẹ cô rất phong kiến, thấy con về khuya hỏi:

- Con đóng vai gì, sao về trễ vậy?

- Dạ, vai nữ chính từ đầu đến cuối mẹ ạ.

Và cô khoe kịch bản với mẹ. Bà mẹ tò mò đọc đến đoạn: "Canh ba - anh sang - mò tôi" thì bà xỉu.