Người đuổi theo xe

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

"Dừng lại đi."

Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:

"Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"

"Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."

Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: "Vì cháu là tài xế xe này mà."