Không cần phóng nhanh lên thiên đường

Biển quảng cáo của một hãng xe hơi, gắn trên xa lộ:

- Xe hơi của chúng tôi tăng tốc cực nhanh, vận tốc cực lớn!

Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hãng đối thủ:

- Còn xe của chúng tôi thì không vội vàng đưa các khách hàng của mình lên thiên đường như vậy!