Cách nghiệm thu

Hai kỹ sư giao thông trò chuyện với nhau:
- Cậu có nghĩ ra cách nghiệm thu cầu theo kiểu mới không?
- Không, cách nào vậy?
- Sau khi xây xong cầu, ta mời tất cả các bợm nhậu lên trên đó khiêu vũ. Nếu cầu không sập thì là cầu tốt, còn sập thì cũng... tuyệt!