Phải làm gì đó

Bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi.

Bệnh nhân sốt ruột:

- Nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đó chứ ?

- Ông thử tắm nứơc lạnh chừng nữa giờ, quấn khăn mỏng ngang bụng chạy ngoài trời khoảng vài chục phút...

- Thế thì tôi sưng phổi mất còn gì?

- Sưng phổi thì sẽ có thuốc trị.